آموزش بازاریابی (آموزش مارکتینگ) از صفر تا صد

مردم یا افراد، در واقع «رابط انسانی» هستند که جنبه انسانی به برند و کسبوکار شما میدهند. بازاریابی چرخهای پویا است که بارها و بارها در طول عمر یک برند تکرار میشود. با توجه به مدل بازاریابی شما ممکن است مراحل دیگری نیز به این مرحلهها اضافه شود. استراتژیهای مارکتینگ متنوعی وجود دارند که با توجه به تمام مراحل قبلی باید آنها را انتخاب کنید. آیدا یکی از مدلهای کلاسیک مارکتینگ است که در سال ۱۹۲۵ معرفی شد. همچنین انواع مطالب و دورههایی را معرفی خواهیم کرد که با استفاده از آنها میتوانید آموزش بازاریابی را تکمیل کنید. هرگونه روش بازاریابی که با استفاده از وسایل و ابزارهای دیجیتال انجام شود، زیرمجموعه دیجیتال مارکتینگ قرار میگیرد. متولد شد. بسیاری از انواع بازاریابی مانند موبایل مارکتینگ و سوشال مدیا مارکتینگ زیرمجموعه این نوع هستند. فرایند مارکتینگ شما از اول تا آخر چگونه طی میشود؟ امروزه انواعی مانند بازاریابی ایمیلی، بازاریابی دیجیتال، اینفلوئنسر مارکتینگ، بازاریابی محتوایی و بازاریابی شبکههای اجتماعی از انواع محبوب و پرکاربرد مارکتینگ هستند. پرسونا، شخصیتی خیالی است که مشتری ایدهآل شما را به تصویر میکشد و تمام ویژگیهای او از جمله سن، جنسیت، شغل، درآمد و … مهم این است که هرگز از یادگیری باز نایستید.

بسیاری از مردم بازاریابی و فروش را معادل هم میدانند و تصور میکنند که هدف نهایی بازاریابی، افزایش فروش است. مدیریت بازاریابی دقیقا یکی از شاخههای مارکتینگ نیست اما هر نوع بازاریابی نیاز به مدیریت هم خواهد داشت. این کار باعث میشود که هم مهارتهای سخت شما (مانند کار با نرم افزار) توسعه پیدا کند و هم مهارتهای نرم مثل کار تیمی را به خوبی یاد بگیرید. در حالی که بازاریابی دنیایی بسیار گستردهتر دارد و فروش، تنها با قسمتی از این دنیا همپوشانی خواهد داشت. میزان بودجهای که در اختیار دارید در تعیین استراتژی و نوع بازاریابی شما نقش اساسی دارد. تعیین پرسونا یکی از مهمترین مراحل بازاریابی است چرا که شما بخش مهمی از محصولات و استراتژی بازاریابی و فروشتان را براساس پرسونا مجله خبری marketing-schools طراحی میکنید. کاتلر، اصولی را برای بازاریابی تعیین کرده است که آنها را به نام اصول ۴P میشناسند. جایگاه به معنی انواع روشها و کانالهایی است که به کمک آنها میتوانید محصول و خدمات را به دست مشتریها برسانید. این اصل، به معنی بالا بردن آگاهی مردم درباره محصولات، خدمات و مزیتهای یک برند است.

بازاریابی برونگرا، به این معنی است که شما از ابزارهای ارتباط جمعی مثل بیلبورد و تلویزیون برای تبلیغ و نشان دادن برندتان استفاده کنید، در حالی که اینباند مارکتینگ روشی بسیار بیسروصداتر و کمهزینهتر است که فقط به سراغ مخاطب هدف برند میرود و به قول خودمان زیرپوستی، ارزشهای برند را به او نمایش میدهد. محصول، به معنی خدمت یا جنس ملموسی است که به مشتری ارائه میشود و اولین و بدیهیترین اصل در بازاریابی است. جایگاه، یک اصل کلیدی در مارکتینگ است که در صورتی که به درستی به آن نپردازید، پل میان مشتریان و بیزنس شما شکسته خواهد شد. این اصل در واقع اهمیت نیروی انسانی تیم مارکتینگ را مشخص میکند. مراحلی که در فرایند مارکتینگ طی میکنید تا حدودی به مدل انتخابی شما بستگی دارد. بازاریابی انواع مختلف دارد که بعضی از آنها امروز چندان مورد توجه نیست. در این مرحله میتوانید کمکم به عنوان کارآموز با شرکتهای مختلف همکاری کنید. با مطالعه بیشتر و تجربههای کاری گستردهتر میتوانید مهارتتان را در هر بخش افزایش بدهید. ۱- مطالعه، مطالعه و باز هم مطالعه! نخستین قدم در آموزش بازاریابی، مطالعه فراوان است.

فروش معمولا یک فرایند خطی با یک نقطه شروع و پایان است، در حالی که بازاریابی مخصوصا مدلهای جدیدتر آن، چرخهای هستند که مجله خبری marketing-schools دائم تکرار میشوند. این دو نوع بازاریابی، دقیقا نقطه مقابل هم هستند اما معمولا در کنار هم مطرح میشوند و گاهی نیاز که قسمتّهایی از هر دو را در برنامه بازاریابی به کار بگیرید. مدیریت بازاریابی به معنی بررسی بازار، بودجه، برنامه بازاریابی و برقراری ارتباط و تعادل میان تمام این قسمتهاست. بسیاری از بازاریابها برنامه بازاریابی خود را بدون توجه به نوع و میزان محبوبیت محصول طراحی میکنند و همین موضوع باعث شکست برنامههای آنها میشود. در این روش، تمرکز شما بر انواع محتواهایی است که با استفاده از آنها میتوانید مخاطب را به خود جذب کنید. بازاریابی فرایندی است که هدف آن پیدا کردن مخاطبان و مشتریهای بالقوه و احتمالی یک برند و جذب آنها به محصولات و خدمات برند است. بازاریابی محتوایی یا content marketing بر جذب مخاطب و مشتری با استفاده از انتشار محتوای ارزشمند، باکیفیت و مرتبط تکیه دارد. معمولا یک بازاریابی درونگرای موفق ارتباط تنگاتنگی با بازاریابی محتوایی دارد. چرا که مشتریها نمیخواهند و قرار نیست با یک موجود رباتی و غیرانسانی ارتباط داشته باشند بلکه باید با انسانهای دیگر در ارتباط باشند.