رشد ۳۵۸ درصدی تناژ در اداره کل راه آهن زاگرس

زیودار گفت: در خرداد ماه سال گذشته تعداد ۱۵ هزار و ۹۲۶ نفر مسافر توسط اداره کل راه آهن زاگرس جابجا شده اند که در مدت مشابه سال جاری این رقم به ۳۳ هزار ۹۹۲ نفر رسیده است که توسط ۴۹۴ رام قطارجابجا شده است که بیانگر رشد ۱۱۳ درصدی تعداد است. مسافر در این اداره کل می‌باشد.منبع

حسن زیودار مدیرکل راه زاگرس می‌گوید: در خردادماه سال جاری ۹ هزار و ۵۷۰ تن بار در این اداره کل توسط ۱۷۴ واگن دریافت می‌شود که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از رشد ۳۵۸ درصدی بار و واگن مشاهده می‌شود.

گفت: در خردادماه سال جاری این اداره کل در حمل بار در مجموع بیش از هزار و 575 تن بار توسط 325 واگن بارگیری و حمل شده است که نسبت به بازه زمانی سال گذشته نشان دهنده رشد 2 درصدی تناژ بارگیری در این اداره کل است.